นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ธงไทย ธงชัย

Ico48

"พรหมลิขิตเขี่ยให้เหี้ยเดิน 

     เหี้ยก็เพลินเดินตามมาหาซาก"

          " เหี้ยอิ่มหมีพลีมันแล้วพลันจาก

                  เหี้ยไม่เห็นแคร์ซาก แค่ชาติไท..."

เนื้อหาเต็ม: ธงไทย ธงชัย