นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วันที่ต้องบันทึกไว้

Ico48

ผมมีความเชื่อว่าราคาน้ำมันปาล์มในอนาคตจะสูงขึ้น เพราะเป็นทั้งพืชอาหารและพลังงาน

แต่ในขณะนี้ราคาขึ้นๆลงๆเพราะเป็นไปตามการตลาดหากตลาดโลกมีการสั่งซื้อน้อยลงราคาก็จะลดลง เพราะผู้ผลิตต้องการระบายน้ำมันพืชออกจากสต๊อกที่เก็บไว้ ไปอยู่ในมือผู้บริโภครายใหญ่

ราคาจะสูงขึ้นเท่าใดนั้นก็คาดคะเนลำบาก เพราะมีการปลูกปาล์มอย่างมากมายในอินโดนีเซีย และเมื่อผลผลิตมากเกินความต้องการราคาก็จะลงมาได้ ระยะยาวคงจะดีครับ เพราะหากถูกลงมาก็จะมีคนนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิง ก็น่าจะมีราคาประกัน(เชิงการตลาด)อยู่ในระดับหนึ่งแล้ว