นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วันที่ต้องบันทึกไว้

Ico48
pele [IP: 58.147.107.21]
05 กันยายน 2551 10:19
#35231
ถามอาจารย์ว่าราคาของปาล์มน้ำมันจะทรงหรือเพิ่มหรือลดลง ทั้งในระยะยาว สั้น เอาตามความคิดเห็นของอาจารย์นะครับ