นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ธงไทย ธงชัย

Ico48

ตื่นเถิดลูกพระบิดาผู้กล้าหาญ

มาขับไล่อันตพาลให้สูญสิ้น

มันกัดกินคดโกงผืนแผ่นดิน

ศรีตรังถิ่นจึงร่วมสู้คู่ประชา

เนื้อหาเต็ม: ธงไทย ธงชัย