นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ธงไทย ธงชัย

Ico48

"หยุดตำนานน้ำตา ประชาชน"
น้ำตาประชาชนจะหยุดได้ หากทุกคนรู้จักความพอดี

ขอร่วมปักธงไทย ให้เข้าไปในใจไทยทุกคน

เนื้อหาเต็ม: ธงไทย ธงชัย