นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Dent PSU 25th Anniversary

Ico48
ไกรสร รุ่น 12 [IP: 58.9.162.112]
30 สิงหาคม 2551 19:10
#34945

ขอแสดงความยินดีที่คณะครบรอบ 25 ปีครับ

คิดถึงบรรยากาศเก่าๆ ความทรงจำดีๆ คิดถึงอาจารย์ทุกท่าน และระลึกถึงบุญคุณคณะที่ทำให้ผมมีวันนี้เสมอครับ

เนื้อหาเต็ม: Dent PSU 25th Anniversary