นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การแสดงเป็นมืออาชีพของฝ่ายสนับสนุนช่วยลดเวลาได้มหาศาล

Ico48

* ขอสนับสนุนการสรุปเนื้อหาที่เปลี่ยนหรือประเด็น กรณีเป็นกฎ ระเบียบ ช่วยประหยัดเวลาการอ่านและการจดจำสำหรับผู้ที่ต้องนำมาปฏิบัติได้ค่ะ โดยเฉพาะการอ่านเอกสารทาง  E-document