นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การแสดงเป็นมืออาชีพของฝ่ายสนับสนุนช่วยลดเวลาได้มหาศาล

Ico48
ผมขออนุญาตนำบทกลอนของ ผศ.ประพันธ์ วิเศษรัฐธรรม เพิ่มครับวิเคราะห์คือกลั่นกรองให้ถ่องแท้รวมทุกแง่ที่ประจักษ์เป็นหลักฐานทั้งเรื่องเดิมเกี่ยวข้องต้องวิจารณ์เสนองานสั้นและย่อต่อเจ้านายเกษียนดี มีสามส่วนที่ควรรู้เขียนให้ผู้อ่านเข้าใจในเนื้อหาข้อมูลเสริมอย่าละเลยทำเฉยชารวมศึกษาส่วนความเห็นเป็นเนื้อความ