นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การแสดงเป็นมืออาชีพของฝ่ายสนับสนุนช่วยลดเวลาได้มหาศาล

Ico48
 • บางครั้ง  เรื่องที่เวียนมานั้น
  "เพื่อโปรดทราบ  หรือถือปฏิบัติ"  หากทุกคน
  ช่วยสรุปสั้น ๆ และจับประเด็นว่า เรื่องนี้ต้อง
  การบอกอะไรเราที่แน่ชัด  จะช่วยประหยัดเวลา
  การทำงานมากขึ้น   
 • ท่านคณบดีค่ะ  ยุคของ IT  ไม่ต้องเสีย
  ค่าน้ำหมึกแล้วค่ะ  เพราะว่า เอกสารส่วนใหญ่
  ส่งทางระบบ E-document ค่ะ
     หากเอกสารมี
  หลายหน้า  และผู้ที่เกษียณหนังสือ "เพื่อโปรด
  ทราบ หรือ เพื่อถือปฏิบัติ"  การอ่านทางระบบนี้
  จะทำให้ปวดหัว เสียเวลา  และที่สำคัญ ระบบ
  ช้าอยู่แล้วก็ทำให้น่าเบื่อมากขึ้น  
  หากมีการ
  สรุปก็จะเป็นดีอย่างมากค่ะ
 • อีกเรื่องที่อยากจะเห็น คือ การส่งเรื่องทางระบบ E-document  ขอให้มีการพิจารณาว่า
  เรื่องใด ควรส่งถึงหน่วยงาน หรือส่งถึงตัว
  บุคลากร
    เนื่องจากขั้นตอนการรับเรื่องในส่วนนี้
   ก็จะเป็นการทำให้เสียเวลาเหมือนกันค่ะ  ขอให้
  เลือกสักด้าน
     - ตัวอย่างที่ส่งทำให้เป็นปัญหาในการลงรับซ้ำซ้อน เช่น  ส่งถึงหน่วยงาน  แต่ในขณะเดียวกัน ก็ส่งถึงบุคคลในหน่วยงานด้วย เช่น  คุณ ว.  และคุณ ม. ที่อยู่ในหน่วยงานนี้ด้วย  ส่วนนี้ก็เป็นการทำงานที่ซ้ำซ้อนเหมือนกันค่ะ