นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 งานเกษตรภาคใต้กับการจัดการความรู้

Ico48
Monly (Recent Activities)
21 August 2008 08:09
#34510
  • เห็นด้วยกับ "การนำความรู้มาเรียบเรียง และจัดให้เป็นระบบก็จะช่วยให้เราได้ฝึกสมอง"  และคำพูดที่ว่า "ปัญหาก่อให้เกิดปัญญา"  ทำให้เราฝึกความคิด ฝึกการจัดการ ให้เป็นระบบมากขึ้นค่ะ