นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 พตส_Rate.pdf

Ico48

ตอบคุณตรีนุชครับ

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณและเงินรายได้มีสิทธิได้รับเงินพตส.ครับ 

เนื้อหาเต็ม: พตส_Rate.pdf