นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ลาแล้ว EndNote, Reference Manager

Ico48
ขอบคุณครับที่เขียนเรื่องนี้ ผมไปอยู่หลังเขามา ไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนเลย แล้วจะลองมั่ว ๆ มาใช้บ้าง
เนื้อหาเต็ม: ลาแล้ว EndNote, Reference Manager