นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มาวัดระดับความสามารถทางสติปัญญา IQ ของตัวเองกันเถอะ

Ico48
แมว [IP: 124.120.188.204]
15 สิงหาคม 2551 00:49
#34292
140 อะค่ะ  เมื่อก่อนก็วัดนะ ได้ที่ 130  ต่อมาลองทำใหม่ได้ 135  ล่าสุดวัดได้ 140  ข้อที่ทำไม่ได้เมื่อก่อนก็เริ่มเข้าใจทำได้มากขึ้น  เหลือข้อที่ทำไม่ได้อยู่ ไม่กี่ข้อ ก็มีข้อ 27 37 และก็ 39 ตีความหมายไม่เข้าใจ ว่าเขาต้องการให้เราบอกอะไร