นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ลาแล้ว EndNote, Reference Manager

Ico48

 

ได้ครับ

ขั้นตอนมีง่ายๆ ตามรูปครับ

- export บรรดาเอกสารที่เรามีอยู่ใน Endnote ออกมาก่อน ที่เห็นเป็น Endnote X ครับ แต่ก่อนจะ export ให้ตั้งค่า Output Styles เป็น Refman (RIS) Export ก่อนนะครับ ถ้าหาไม่เจอให้ไปเพิ่มใน Open Style Manager ครับ

zotero_endnote01

 

- จากนั้น export แล้ว save เป็น text file ธรรมดา

 zotero_endnote02

   zotero_endnote03

 

- กลับมาหา Zotero แล้วทำการ import เข้าไป

zotero_endnote04

 

- เอกสารที่เรามีอยู่ใน Endnote ก็จะไปเก็บอยู่ใน Zotero

 

zotero_endnote05
เนื้อหาเต็ม: ลาแล้ว EndNote, Reference Manager