นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ลาแล้ว EndNote, Reference Manager

Ico48

น่าลอง น่าลอง... ตอนนี้ิยังใช้ EndNote อยู่ แต่รู้สึกว่ายังไม่ถูกใจครับ

สอบถามครับว่า เราสามารถ convert ฐานข้อมูลจาก EndNote ไปยัง Zotero ไ้ด้มั๊ยครับ 

เนื้อหาเต็ม: ลาแล้ว EndNote, Reference Manager