นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรื่องเล่าของก๋ง

Ico48

เห็นด้วยค่ะ ว่าเล่าเรื่องได้น่ารักมากๆ ค่ะ

เนื้อหาเต็ม: เรื่องเล่าของก๋ง