นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อาลัย รศ.ดร. กิจการ 2

Ico48
ลีลากานต์ [IP: 192.168.100.112]
06 สิงหาคม 2551 09:35
#33654

คนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะเป็นคนดีได้

และอาจารย์ก็เป็นคนดี ดีที่หนึ่งในใจศิษย์เสมอ

ขอให้อาจารย์หลับให้สบาย อาจารย์ได้ทำในสิ่งที่ดีทำคุณประโยชน์แก่แผ่นดิน สร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมา

ขอขอบคุณเรือจ้างที่ส่งพวกเราให้ไปถึงฝั่งที่ได้หวังไว้ เคารพอย่างสูงสุดและอาลัยยิ่ง

ลีลากานต์

เนื้อหาเต็ม: อาลัย รศ.ดร. กิจการ 2