นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วันที่ต้องบันทึกไว้

Ico48

ตอบคุณ pele นะครับ

ต้นทุนการผลิตไบโอดีเซลโดยแท้จริงแล้วสูงมาก จากราคาวัตถุดิบ (น้ำมัน) แอลกอฮอล์ (เมทานอล) และตัวเร่งปฏิกิริยา คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 85% ของต้นทุนการผลิตทั้งหมดครับ

หากเราเห็นน้ำมันพืชที่ใช้บริโภคมีราคาสูงขึ้น นั่นคือต้นทุนการผลิตเป็นไบโอดีเซลก็สูงเช่นเดียวกันครับ

ที่สร้างโรงงานไบโอดีเซล ก็เพราะ 1.รัฐสนับสนุนอยู่ส่วนหนึ่ง

2. ผลิตเพื่อการส่งออก (ตลาด EU รับซื้อ) 3. คาดว่ามีความรุ่งโรจน์ในอนาคต ปิโตรเลียมแพงขึ้น การใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดภาวะโลกร้อน 4. อื่น ๆ