นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรื่องเล่าของก๋ง

Ico48
สารี (Recent Activities)
05 August 2008 13:46
#33557
อ่านแล้ว คิดถึง ก๋ง ....
เนื้อหาเต็ม: เรื่องเล่าของก๋ง