นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แผนที่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตประเทศไทย

Ico48
นิว [IP: 58.136.74.242]
05 สิงหาคม 2551 12:43
#33550

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2551 ได้เข้า web site ที่อยู่ใน loxinfo จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มาที่กรุงเทพฯ

ปรากฏว่า วิ่งช้ามากกว่าการเข้า website สาธารณะ เช่น website teenee.com ทั้งที่มีรายละเอียดหน้า web เยอะเหมือนกันค่ะ

ขอความรู้นะค่ะ ขอบคุณค่ะ