นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อาลัย รศ.ดร. กิจการ 2

Ico48
ขอนำคำกลอนไว้อาลัยแด่ รศ.ดร.กิจการ  ศุภมาตย์
จากพิธีพระราชทานเพลิงศพ
เมื่อวันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม
2551
ณ ฌาปนสถานวัดหงส์ประดิษฐาราม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ซึ่ง  
ผศ.ดร.ชุติมา  ตันติกิตติ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้อ่านในพิธีพระราชทานเพลิงศพ มีดังนี้

จากไปแล้ว      จากไกล        ให้วิปโยค
ฝากรอยโศก     รอยเศร้า       ให้เราหนอ
ไม่มีแล้ว         คนดี           ที่เฝ้ารอ
ใจทดท้อ         เหนื่อยล้า      แสนอาลัย
ร้อยความรัก      เรียงหัวใจ      ฝากไปด้วย
ขอบุญช่วย       นำทางแจ้ง      แถลงไข
ดวงวิญญาณ     ไปสู่            สวรรคาลัย
พบสุขใน        สัมปรายภพ     สงบนิทรา
หลับเถิดนะ      คนดี            ของพี่เอ๋ย
หลับเถิดหนอ     อย่าอาลัย       เลยพี่ยา
หลับเถิดหนา     ศิษย์ขอนบ      เคารพครู


อยากจะนำเผยแพร่สำหรับท่านที่ไม่ได้มาร่วมงานได้รับทราบ
และร่วมอาลัย
รศ.ดร.กิจการ ศุภมาตย์


เนื้อหาเต็ม: อาลัย รศ.ดร. กิจการ 2