นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อาลัย รศ.ดร. กิจการ 2

Ico48
 • บรรยากาศในงานวันพระราชทานเพลิงศพ
  เศร้ามาก ๆ  และน้ำตาไหลเมื่อถึงช่วงที่
  ผศ.ดร.ชุติมา  ตันติกิตติ  อ่านประวัติของ
  รศ.ดร.กิจการ  ศุภมาตย์     ซึ่งเสียดายคนดี
  คนเก่งของคณะทรัพยากรธรรมชาติ
 • ได้รับหนังสือที่ระลึกของ
  รศ.ดร.กิจการ ศุกมาตย์  ที่แจกในงานศพ 
  ซึ่งได้ไปอ่านแล้ว  ทั้งบุคคลที่ใกล้ชิดและศิษย์
  ได้เขียนคำอาลัย ไว้ดีมาก ๆ  ค่ะ 
เนื้อหาเต็ม: อาลัย รศ.ดร. กิจการ 2