นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อาลัย รศ.ดร. กิจการ

Ico48

ขอแจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพ

รศ.ดร.กิจการ  ศุภมาตย์ 

อดีตหัวหน้าภาควิชาวาริชศาสตร์
และหัวหน้าศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ณ ฌาปนสถานวัดหงส์ประดิษฐาราม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม  2551

เวลา  8.00 น.  พิธีเคลื่อนศพ

เวลา 10.00 น. พิธีสวดพระพุทธมนต์ธรรมนิยามสูตร

เวลา 12.30 น.  พิธีสวดมาติกาบังสุกุล

เวลา 13.00 น. พิธีทอดผ้าบังสุกุล
เนื้อหาเต็ม: อาลัย รศ.ดร. กิจการ