นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บันทึก "ร้องเรียนฯ"

Ico48
* บันทึกนี้ ได้ผลจริง ๆ ค่ะ นับว่าประสบความสำเร็จในการตั้งชื่อเรื่อง
เนื้อหาเต็ม: บันทึก "ร้องเรียนฯ"