นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อาลัย รศ.ดร. กิจการ

Ico48
วิมาละ - จุรีรัตน์ จันทร์ภักดี Aqua 13 [IP: 203.151.46.130]
01 สิงหาคม 2551 10:15
#33356

เป็นความสูญเสียของครอบครัว ซึ่งท่านอาจารย์เป็นประหนึ่งญาติสนิทในครอบครัว แม้ว่าหลังจากเรียนจบแทบจะไม่ได้เจออาจารย์เลย แต่เป็นบุคคลที่เคารพนับถือ เป็นต้นแบบของลูกศิษย์ ที่ให้ความเมตตาทุกคนเท่าเทียมกัน  ขอให้อาจารย์ไปสู่สุขคตินะคะ รักและเคารพอาจารย์เสมอ

เนื้อหาเต็ม: อาลัย รศ.ดร. กิจการ