นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อาลัย รศ.ดร. กิจการ

Ico48
ผมเอง [IP: 192.168.100.112]
31 กรกฎาคม 2551 23:15
#33334
ผมก็เช่นกันครับ รับรู้และยอมรับในความสามารถของอาจารย์ ผม และเพื่อน ๆ ต่างเคารพยกย่องท่านมาก น่าเสียดาย แต่ก็ถือว่าอาจารย์คงหมดเคราะห์กรรมไปแล้ว ขอให้อาจารย์สู่สุคตินะครับ หากผมได้เคยล่วงเกินอาจารย์ด้วย กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม ก็ขออโสกรรมด้วยนะครับ ยังระลึกถึง และเคารพท่านเสมอ และจะยึดถือในการทำงานของอาจารย์ไว้เป็นแบบอย่าง
เนื้อหาเต็ม: อาลัย รศ.ดร. กิจการ