นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บันทึก "ร้องเรียนฯ"

Ico48
  • มา  ฮั่นแน่   ด้วยคนค่ะ 
  • โดนใจมาก ๆ น่ะน้อง  

 

เนื้อหาเต็ม: บันทึก "ร้องเรียนฯ"