นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อาลัย รศ.ดร. กิจการ

Ico48

เห็นด้วยกับทุกท่าน โดยเฉพาะที่กล่าวถึง ความสูญเสียผลงานต่างๆที่กำลังจะอุบัติขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่องในอนาคตอันใกล้ ที่บัดนี้ต้องหยุดชะงักไป

เป็นความรู้สึกเสียดายความรู้ความสามารถแทนบุคลากรในภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย รวมทั้งนักศึกษาและบุคคลอื่นๆที่จะไม่มีโอกาสได้รับการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนวิชาการที่ทรงคุณค่ากับอาจารย์อีกต่อไป

ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของรศ.ดร.กิจการ ศุภมาตย์ มา ณ โอกาสนี้ และขอให้อาจารย์สู่สุขคติ ค่ะ

เนื้อหาเต็ม: อาลัย รศ.ดร. กิจการ