นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อาลัย รศ.ดร. กิจการ

Ico48
พุทธ ส่องแสงจินดา [IP: 58.147.54.123]
31 กรกฎาคม 2551 13:08
#33270

พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง

โททนต์เสน่งคง  สำคัญหมายในกายมี

นรชาติวางวาย  มลายสิ้นทั้งอินทรี

สถิตทั่วแต่ชั่วดี  ประดับไว้ในโลกา

ขอให้ ดวงวิญญานของอาจารย์ กิจการ ศุภมาตย์ จงไปสู่สุขคติในเบื้องสัมปรายภพ ด้วยเทอญ

 พุทธ ส่องแสงจินดา

เนื้อหาเต็ม: อาลัย รศ.ดร. กิจการ