นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อาลัย รศ.ดร. กิจการ

Ico48

ผลงานและคุณความดีของอาจารย์เป็นทุนของสังคมให้คนรุ่นหลังเดินต่อไป  ขอจงสู่สุขติ

      ขอให้โลกนี้สงบสุข

 

 

เนื้อหาเต็ม: อาลัย รศ.ดร. กิจการ