นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 MakhaBuchaDay_PSU4.jpg

Ico48
appoinmaint [IP: 117.47.180.115]
30 กรกฎาคม 2551 22:06
#33220

ขอให้  รักษาประเพณีที่งามเอาไว้ คับ สาธุ

เนื้อหาเต็ม: MakhaBuchaDay_PSU4.jpg