นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรียนรู้เส้นสันปันน้ำ(Divide) จากพื้นที่เขาพระวิหาร

Ico48

เห็นแล้ว ให้ปวดจิต              เมื่อหวนคิด ให้เศร้าหมอง

เห็นเห็นอยู่ ว่าครอบครอง    แต่จำต้อง ปล่อยหลุดมือ

กวี "สีปาด"