นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อาลัย รศ.ดร. กิจการ

Ico48

คณะทรัพยากรธรรมชาติและ มอ.รวมทั้งคนไทยได้สูญเสียคนดีมีฝีมือไปอย่างน่าเสียดาย ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของรศ.ดร.กิจการ ศุภมาตย์ มา ณ โอกาสนี้ และขอให้อาจารย์สู่สุขคติ ครับ

เนื้อหาเต็ม: อาลัย รศ.ดร. กิจการ