นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อาลัย รศ.ดร. กิจการ

Ico48
จรีพร เรืองศรี [IP: 80.89.63.212]
30 กรกฎาคม 2551 14:34
#33165

ขอแสดงความอาลัยยิ่งกับการจากไปของ อาจารย์กิจการ ศุภมาตย์ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว ศุภมาตย์ และคณะทรัพยากรธรรมชาติที่เสียบุคคลากรที่มีความสามารถไป

ได้มีโอกาสร่วมงานกับอาจารย์กิจการ อย่างใกล้ชิดมานานกว่า 10 ปี ตั้งแต่ริเริ่มโครงการคลินิคสัตว์น้ำ จนปัจจุบันเป็นศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำที่เป็นที่รู้จัก และยอมรับของหน่วยงานราชการ และเอกชน อาจารย์เป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถ มีความมุ่งมั่นตั้งใจ เป็นผู้คิดและสร้างงานวิชาการเพื่อคณะทรัพยากรธรรมชาติ และภาควิชาวาริชศาสตร์ตลอดเวลา และไม่รีรอที่จะให้ความช่วยเหลือ ถ่ายทอดความรู้ ให้คำปรึกษา แก่เพื่อนร่วมงาน ลูกศิษย์ ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งผู้เข้ามารับบริการด้านโรคและสุขภาพสัตว์น้ำ

อาลัยยิ่งกับการจากไปอย่างไม่คาดคิดของอาจารย์ ขอให้อาจารย์ไปสู่สุขคติ คอยดูแล และยินดีกับความสำเร็จของพวกเราที่อาจารย์หมั่นพูด หมั่นสอนอยู่เสมอๆ นะคะ หลับพักให้สบายนะคะ

เนื้อหาเต็ม: อาลัย รศ.ดร. กิจการ