นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บันทึก "ร้องเรียนฯ"

Ico48

หลักง่ายๆ ในการเขียนบันทึก ก็แค่ "หัดสังเกต จดประเด็น ใส่ลำดับ มัดฟาง และก็เขียนบันทึก
อย่างสม่ำเสมอ"

เห็นด้วยอย่างที่สุด  โดยเฉพาะการทำอย่างสม่ำเสมอ เพราะอะไรก็ตามที่เราทำบ่อยๆ ในที่สุดจะเป็นความเคยชิน
เรื่องยากๆ ก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายๆ ได้  เพราะไม่มีอะไรเกินความสามารถของเรา หากมีความพยายาม

สำหรับความเห็นของพี่เน็ก "ขบถต่อตนเอง"  น่าสนใจอย่างคุณหมอแป๊ะว่าจริงๆ

เนื้อหาเต็ม: บันทึก "ร้องเรียนฯ"