นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บันทึก "ร้องเรียนฯ"

Ico48

จิตใจขบถนี่ฝังลึกอยู่ภายใน เพียงแค่เราดึงเอา จิใจแห่งขบถออกมาได้เพียงใด

เรามักจะขบถต่อผู้อื่น แต่ยอมรับความพ่ายแพ้แต่ใจตนเอง น้อยครั้งที่เราจะคิขบถ ต่อตนเอง

ตอนนี้เริ่มร้อง เรียน ไปพร้อมๆ กัน

เราเอง

เนื้อหาเต็ม: บันทึก "ร้องเรียนฯ"