นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ได้ทำ ทำได้ ทำเป็น

Ico48

หนูทำได้  ได้ทำ แฮ่ๆๆ แต่ไม่แน่ใจว่าทำเป็น หรือเปล่าค่ะ

เนื้อหาเต็ม: ได้ทำ ทำได้ ทำเป็น