นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรียนรู้เส้นสันปันน้ำ(Divide) จากพื้นที่เขาพระวิหาร

Ico48

แล้วทำไม สันปันน้ำมันขยับมาได้ล่ะ

มองแล้วก็ยิ่ง ดายของแปลบบบ

ขึ้นมาในหัวใจ จะด้วยเพราะสาเหตุใดเราก็เสีย

เขาพระวิหารไปแล้วล่ะงานนี้...