นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรียนรู้เส้นสันปันน้ำ(Divide) จากพื้นที่เขาพระวิหาร

Ico48
  • แมงปอ รอมานานกว่าจะเขียนไม่ทราบว่าผิดช่วงเวลาหรือเปล่าครับ
  • อาจารย์ คนธรรมดา ตามสนธิสัญญาพรมแดนปี 1904 ที่กำหนดให้สันปันน้ำเป็นแนวเขตแดน ครับ