นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สิ่งดีๆ กับการทำวิจัยกับชุมชน

Ico48

ตอบพี่ P

"โครงการเรียนรู้ร่วมกัน สรรค์สร้างชุมชน" ดูเหมือนจะสร้างสิ่งดีๆ ไว้เยอะนี่คะ..เคยได้ยินข่าวคราวในแง่ดีมาเหมือนกันค่ะ..