นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วันที่ต้องบันทึกไว้

Ico48

ไม่ได้คุยกับคุณ ICEY นานแล้วนะครับ

ผมก็สนใจจะทำงานในภาคใต้เกือบทุกจังหวัดนะครับ

ที่ว่าเกือบเพราะ 3 จังหวัดชายแดนจะสนใจน้อย

เพราะทีมงานไม่อยากไป แต่ให้ผมขับรถไปโกลกยังไปอยู่นะครับ

ในเรื่องไบโอแก๊ส ผมว่า ม.เชียงใหม่เขาเก่งนะครับ

ผมอยากให้เขาทำมากกว่า แบบว่าเป็นเครือข่ายทำด้านที่ตัวเองเชี่ยวชาญ ผมเองก็ยังไม่รู้เรื่องด้านไบโอแก๊สมาก มีเพื่อนๆทำวิจัยอยู่ ซึ่งยังออกเป็น commercial ยังไม่ได้เลยครับ