นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 กำลังใจเริ่มจากตัวเรา

Ico48
sukit (Recent Activities)
26 July 2008 13:58
#32806
เห็นด้วยครับ ที่ต้องสร้างกำลังใจจากตัวเราเอง จะไปหวังพึ่งคนอื่นก็คงพึ่งพาไม่ได้นาน เราจึงต้องพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นและเข้มแข็งขึ้น