นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วันที่ต้องบันทึกไว้

Ico48

ผมก็อยากเข้าร่วม UKM ที่กระบี่นะครับ

แต่รับงานในวันที่ 2 ไว้แล้ว และมีงานวันที่ 1 ส.ค. เข้ามาอีก ก็เลยต้องขอเป็นโอกาสหน้า ซึ่ง ม.อ. คงอีกหลายปีกว่าจะได้เป็นเจ้าภาพ

แต่จริงๆอยากเข้าร่วมงานมากครับ