นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 กองการเจ้าหน้าที่ : ขยับ...ใช้ Platform เพื่อการสื่อสารในองค์กร

Ico48

เสียดายจัง ที่ตอนนี้อบรมอยู่ที่กรุงเทพฯ

ไม่งั้น จะแว้บ ไปช่วยด้วยคนแล้วคะ

สู้ ๆ นะคะ