นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วันที่ต้องบันทึกไว้

Ico48

ขอขอบคุณทุกท่านที่แสดงไมตรีจิตต่อผมนะครับ

และจริงอย่างที่ อ.ลือลักษณ์เขียนไว้นะครับ เมื่อผลงานเล็กๆจากห้อง lab เราถูกนำไปใช้งานจริงได้ มันทำให้หัวใจเราพองโตขึ้นครับ แต่ก็เป็นภาระกดทับเช่นกันว่าจะต้องทำให้ดี เพื่อเขาจะไม่ตำหนิเราภายหลัง

 

คุณ Ikkyu ครับ เราออกแบบใหม่ในตัวถังปฏิกรณ์ให้ใหญ่ขึ้นครับ แต่ก็ไม่ได้มีตัวเดียว เพราะเผื่อไว้กรณีซ่อมบำรุง หรือขัดข้อง จะได้มีผลผลิตออกมาในส่วนหนึ่งด้วย เราออกแบบ/ปรับปรุงใหม่ทั้งระบบด้วยครับ ตามเทคโนโลยีใหม่และตามความต้องการของลูกค้า ที่ไม่เหมือนกัน Lay out ก็เป็นไปตามที่ดินที่ลูกค้ามีอยู่ครับ ก็คำนวณใหม่เยอะครับ เพราะต้อง test ดิน คำนวณ Load กันใหม่ครับ