นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วันที่ต้องบันทึกไว้

Ico48

บทบาทของสถาบันอุดมศึกษา คือ การเป็นผู้นำ และที่พึ่งของชุมชน

ผลงานแบบนี้นี่เอง ที่สังคมต้องการ เราจะได้เป็นทีพึ่งของชุมชนอย่างแท้จริง

ยินดีกับความสำเร็จค่ะ