นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สิ่งดีๆ กับการทำวิจัยกับชุมชน

Ico48
  • พี่เคยเป็นอาจารย์นิเทศก์โครงการเรียนรู้ร่วมกัน สรรค์สร้างชุมชนประมาณ  3 ปีติดต่อกัน โดยได้ลงพี้นที่หลายจังหวัดในภาคใต้ ประทับใจชาวบ้านพื้นที่พัทลุงเช่นกัน มีปราชญ์ให้เราได้คุย ได้ความรู้มากมาย ชนิดที่เรียกว่า "เข้าถึงรากหญ้า ฝังตัวกับชุมชนค่ะ"