นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ก้าวอีกขั้นของ share คณะทรัพยฯ

Ico48

ศึกษาโปรแกรม phtoscape ตกแต่งภาพที่ พี่รัตติยา ได้แบ่งปันความรู้เรื่องนี้ http://share.psu.ac.th/blog/padkmsharing/2552

ส่วนโปรแกรมก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.photoscape.org/ps/main/download.php