นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สิ่งดีๆ กับการทำวิจัยกับชุมชน

Ico48

หนู DaDa อย่าชมตัวเองมากนัก

วิจัยชุมชนที่ใช้ประโยชน์ได้ ได้ประโยชน์หลายอย่างจริง ๆ ครับ

โดยเฉพาะนักวิจัย หากเตรียมใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ

ผมก็ชอบครับ ทำงานกับชุมชนดีๆ น่าชื่นใจจริงๆ