นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Tips on Work - NEC (การต้อนรับประธานกล่าวเปิดงาน)

Ico48

แล้วจะรออ่านน้อ รีบ ๆ หน่อยเนอะเพราะงานจะได้เสร็จ